חזון והקוד האיתי- בית חולים הצרפתי

_

תעודת הזהות הערכית של בית החולים צרפתי בנצרת

חזון בית החולים הצרפתי

בית החולים סנט וינסנט די פול – הצרפתי – יהיה מרכז רפואי מוביל בנצרת והסביבה במתן טיפול ושירות איכותי, מקצועי, בטיחותי, אנושי ונגיש.
בית החולים שלנו יוביל באקדמיה, הוראה ובמחקר בתחומי הרפואה השונים וידאג לגיוס והכשרת מיטב המטפלים והשירותים לתושבי נצרת והאזור.

הקוד האתי

הקוד האתי של בית החולים הצרפתי כולל את הערכים, האתיקה וכללי היסוד שבונים את רוחו המיוחדת של בית החולים.
הקוד האתי בא להשלים את הקודים ואת כללי האתיקה הקיימים בדיסציפלינות השונות (רופאים, אחיות ומקצועות אחרים) ואינו גורע מהם דבר.
הקוד האתי והערכים שנבחרו מציגים תפיסה ברורה המגדירה את ההתנהגות הראויה שלנו ומתווה עבורנו את הדרך להתנהלות הפנימית והחיצונית.
הקוד האתי אמור לעזור לכל העובדים בשיקול הדעת שלהם. הוא חלק מן הדעת שיש להם בדרך להחלטה המקצועית והארגונית המוצלחת ביותר. האיכות המיוחדת של ההחלטות, המבוססות גם על הקוד האתי, תהיה מקור גאווה והזדהות לכל עובדי בית החולים.
הקוד האתי אינו תחליף לשיקול הדעת על פי נהלי בית החולים והאתיקה המקצועית הייחודית , אלא כלי נוסף שראוי להשתמש בו במהלך שקול הדעת.
עובדי בית החולים יוכלו להיעזר בכמה גורמים במסגרת הארגון, אם יתלבטו בבעיה אתית ויבקשו להתייעץ בעניינה. לרשותם עומדת ועדת אתיקה של בית החולים .
הקוד האתי אינו מסמך משפטי או משמעתי. אין לפרש ביטוי כלשהו במסמך זה כמשמעותו המצומצמת חוק זה או אחר, אלא במשמעות המקובלת של הביטוי בשיחה השגרתית. הקוד האתי אינו יוצר חובות משפטיות או משמעתיות, אלא חובות אתיות בלבד. עיקרו בטיפוח החיובי. כמובן שהמאמץ להעלות את הרמה בכיוון החיובי, מרחיק מן הכיוון השלילי ומסייע בסילוקו.
המאמץ החיובי נעשה על יסוד טיפוח הזהות הארגונית והמקצועית ובאמצעות תהליכים חינוכיים ומקצועיים, תומכים ומכוונים. בהתאם לכך , תגובה על פעולה בניגוד לקוד האתי תהיה חינוכית, מקצועית ומשפרת. בהשאלה מעולם הבריאות, העיסוק באתיקה משול לשיפור איכות החיים ומתוך כך למניעת מחלות בעוד מועד, ואינו תרופה חזקה למחלה או למצוקה. לפיכך, קיומו של הקוד האתי, הטמעתו האפקטיבית והמתמדת, ובעיקר התנהגות יומיומית על פיו, מהווים עליות מדרגה משמעותית בחייו של בית החולים הצרפתי.

קוד אתי – משרד הבריאות

הערכים שלנו

בריאות

עובדי בית החולים מחויבים לתת את הטיפול הרפואי ללא כל תנאי במצבי חירום ובשאר המצבים בהתאם להסדרים הנהוגים במשרד הבריאות.
עובדי בית החולים מחויבים לתת טיפול מקצועי, איכותי, שוויוני ובטוח ללא אפליה מטעמי דת, גזע, גיל, מין, לאום או ארץ מוצא.
עובדי בית החולים יעשו כמיטב יכולתם, במהלך הפעילות הנעשית להבחין בין שיקולים טיפוליים מקצועיים לבין שיקולים כלכליים, ולהעדיף את השיקולים הטיפוליים המקצועיים על פי השיקולים האחרים, תוך התחשבות מעשית מתמדת בכולם.

כבוד האדם

כל עובדי בית החולים מקפידים על ראיית האדם כאדם, על קבלת השונה ועל היכולת להכיל את האחר.
בית החולים הצרפתי מחויב לשמור על פרטיות וצנעת הפרט תוך התנהלות מכבדת שייח ויחס מכבד, אמפתיה, רגישות והקשבה לצרכי האחר, שותפות, סובלנות ואכפתיות הם הבסיס ליחסינו לאנשים תוך נתינה, נדיבות, צניעות ופרטיות.
עובדי בית החולים ישמרו על כבוד האדם באשר הוא אדם, בכל פעילות וינהגו תמיד בשיקול דעת, בהגינות ובאדיבות.
עובדי בית החולים יראו זאת במסגרת תפקידם לפעול למען המטופל והלקוח, לשמירת הזכויות והחירויות שלו, ובמיוחד, בתחומי השמירה על חייו ועל בריאותו במסגרת תפקידם.
עובדי בית החולים ינהגו לשמירה על כבוד האדם, גם במצבים של ויכוח, עימות, חיכוך או תחרות.

שוויון

עובדי בית החולים יקפידו להגיש טיפול לכל מטופל ולכל לקוח שירות אישי שוויוני ללא הפליה.
עובדי בית החולים יאפשרו מתן טיפול שונה למטופלים שונים רק על יסוד שיקולים רפואיים או שיקולים טיפוליים מקצועיים אחרים.

יושרה ואימון

עובדי בית החולים מחויבים בשמירה על מוסר עבודה גבוה, מהימנות ועמידה בהתחייבויות. אנו מקפידים על ניהול שיח המבוסס על אמון, כנות, שיתוף, אמינות תוך הלימה בין השיח לפעולה והקפדה על שמירת התחייבות שלנו. אנו מאמינים במתן דוגמה אישית, גילוי אומץ להכיר בטעויות ולקבל אחריות על העשייה ללא חשש מענישה.

שירות איכות

אנו בבית חולים פועלים בהתמדה להתאים את השירות לצרכים הרפואיים, הרגשיים והתרבותיים של המטופלים מתוך דאגה ואכפתיות לרווחת המטופל והעובד ומתוך רצון לתת לכל מטופל, מטפל את השירות הטוב ביותר עבורו והמתאים לו ביותר.

מובילות ומקצועיות

בית החולים מחויב לאיכות מקצועית של כלל העובדים, הרופאים, אחיות, צוות פרא רפואי ונותני השירותים.
בית החולים חותר למצוינות ולמובילות מקצועית באמצעות פיתוח אישי ומקצועי של עובדים, קידום עבודת צוותים רב מקצועיים.
אנו מחויבים לסטנדרטים אחידים ולנהלים מוקפדים, באמצעות עדכון ידע ותהליכי למידה המשמרים את בית החולים בחזית הידע, מעודדים יוזמות וחדשנות, יצירתיות, תהליכי שינוי ושיפור.
עובדי בית החולים יקפידו על כך שכל פעילות במסגרת עבודתם תעשה באופן מקצועי.
עובדי בית החולים ישמרו על רמה גבוהה של ידע עדכני באופן שיטתי, שיטתי, מיומנויות משוכללות, הבנה סדורה, למידה מתמדת ואתיקה מקצועית, בתחומי האחריות המקצועית שלהם.
עובדי בית החולים יחתרו למצוינות מקצועית, ישתתפו במחקר רלוונטי ויגלו חדשנות מקצועית, בנסיבות המתאימות לכך

ביחד

שותפות: בית החולים רואה בעובדיו, רופאים ומטפלים שותפים באסטרטגיה ובעשייה הארגונית. בית החולים דואג ומחויב לצרכי העובדים והמטפלים, ביטחונם ורווחתם. שותפות, עזרה.
רצון טוב ונכונות לעבוד בצוות הם אבני היסוד של השותפות שלנו.