תחומי אחריות של היחידה

 

 • אחריות היחידה לכוון ולרכז את הפעילות בכל הנושאים הקשורים בבקרה ומניעת זיהומים (חיידקים, נגיפים, פטריות, טפילים, וכו"), הנרכשים בקהילה או בבית החולים תוך מתן דגש על מתן מושכל של תכשירי אנטיביוטיקה על מנת להעניק מקסימום יעילות טיפול ובטיחות לחולה.
 • היחידה פועלת בקביעת מדיניות, סטנדרטים ושיטות התערבות, כולל טיפול בהתפרצויות, במגפות ובמחלות מתהוות.
 • היחידה מנהלת מסד נתונים בנושאים שבאחריותה לצורך מעקב, הכוונה, זיהוי בעיות והערכת תוצאות ההתערבות.
 • היחידה מתארת היארעות, תוצאים, עלות כוללת של זיהומים נרכשים בבית החולים ועמידות לאנטיביוטיקה וזאת כבסיס לשיפור הישגים, הגברת בטיחות המטופל והפחתת עלויות.
_

 

_

אמין ג'ראיסי

אח אחראי היחידה

_

ד”ר נילי נימרי אטרש

מנהלת היחידה

הכישורים שלנו

אנחנו מאוד מקצועיים

_

בית החולים סנט וינסנט די פול – הצרפתי – יהיה מרכז רפואי מוביל בנצרת והסביבה במתן טיפול ושירות איכותי, מקצועי, בטיחותי, אנושי ונגיש.
בית החולים שלנו יוביל באקדמיה, הוראה ובמחקר בתחומי הרפואה השונים וידאג לגיוס והכשרת מיטב המטפלים והשירותים לתושבי נצרת והאזור.

הגופים המובילים את היחידה
 • מנהלת השירות למניעת זיהומים: ד"ר נילי נימרי אטרש
  • הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה
  • התמחות רפואת ילדים
  • התמחות על ​מחלות זיהומיות בילדים
 • אח אחראי היחידה למניעת זיהומים: אמין ג'ראיסי
  • תואר ראשון מהחוג לסיעוד (BA) אוניברסיטת תל–אביב
  • תואר שני מוסמך בבריאות הציבור (MPH) אוניברסיטת תל-אביב
  • קורס על בסיסי במניעת זיהומים מנהל הסיעוד
  • מודולה בהדרכה קלינית המכללה האקדמית עמק יזרעאל
 • נאמני מניעת זיהומים בכל אחת מהמחלקות.
על פי נתוני משרד הבריאות בנושא מניעת זיהומים
 • ציון בית חולים סנט וינסנט במודל תמרוץ מניעת זיהומים 2018 הוא: 92% בית חולים מצטיין
 • ציון בית חולים סנט וינסנט במודל תמרוץ מניעת זיהומים 2019 הוא: 97.4% הגבוה ביותר
 • ציון בית חולים סנט וינסנט במודל תמרוץ מניעת זיהומים 2020 הוא: 100% הגבוה ביותר
 • ציון בית חולים סנט וינסנט במודל תמרוץ מניעת זיהומים 2021 הוא: 99.6% הגבוה ביותר
משימות היחידה

משימות היחידה

הדרכה ובקרה

 • הדרכות לצוותים בנושאים השונים של מניעת זיהומים: הכשרת צוותים, הכשרת נאמנים והשתתפות בהשתלמויות.
 • בקרה על כל צוות בית החולים בהיבטים של שמירת ההיגיינה המקומית, בידוד של חולים שבגופם חיידקים המסכנים את הסביבה, הגברת בטיחות החולה והפחתת עלויות.
 • הדרכת עובדים חדשים מכל הסקטורים – מניעת דקירות או חשיפה לנוזלי גוף, נהלים בסיסיים של מניעת זיהומים, סוגי הבידוד השונים הננקטים

איסוף נתונים, העברת נתונים ומשובים

 • ניטור יזום של נושאים מוגדרים, ניתוח הנתונים והתערבות במטרה להשפיע על המהלך הטבעי
 • איתור מקרי אלח הדם בבית החולים וייעוץ פרטני כדי לוודא טיפול מיטבי באנטיביוטיקה.
 • איסוף מידע: איסוף נתונים על סוגי זיהומים, מחוללי זיהום, ניטור חיידקים, שימוש באנטיביוטיקה, פרופיל רגישות/עמידות לאנטיביוטיקה, התפרצויות ואירועים חריגים

השתתפות בישיבות מחלקתיות

 • מתן ייעוציים קליניים לכל מחלקות בית החולים – השתתפות בישיבות צוות במחלקות השונות לצורך פעילות הוראתית או דיון נרחב במקרים זיהומיים במטרה לטייב את האבחון והטיפול במחלות זיהומיות.

טיפול בחולה בבידוד

 • הפצת שילוט בולט בחדרי הבידוד, דאגה לאספקה שוטפת של אמצעי מיגון ובידוד.
 • מטופלים רלוונטיים ולבני משפחותיהם מקבלים, בהתאם לצורך, דפי הסבר על אופן התנהגות המומלצת למניעת העברת זיהומים

קשר רציף עם המעבדה + בדיקות

 • המלצות על הכנסת בדיקות חדישות עפ"י צרכי בית החולים כדי לטייב את הטיפול במאושפזים.

כתיבת פרוטוקולים ונהלים

 • הובלת התכנית לשימוש מושכל באנטיביוטיקה – פיקוח על מתן אנטיביוטיקה רחבת טווח – מתן אישור או דחיה לתכשירי אנטיביוטיקה המחייבים אישור זיהומולוג, הכנת פרוטוקולים לטיפולים שונים לטיוב הטיפול, הכנת פרוטוקולים לשימוש נכון בתרופות כולל ניטור רמות התרופה בדם ושינוי המינון/מרווחי מתן בהתאם.
 • קביעת מדיניות וסטנדרטים מחייבים, כתיבה ועדכון נהלים הנחיות בתחום ועוד.

תכנית בנייה ושיפוצים

 • הערכת סיכוני בקרת מניעת זיהומים
 • התאמת רמת הסיכון של הבניה/שיפוץ המתאים
 • קביעת אמצעי הזהירות שיש לנקות כדי להטיח את בטיחות המטופלים מפני זיהומים אפשריים
 • מתן הנחיות טרם תחילת עבודה, במהלכה ובסיומה לפרויקט שיפוץ, בינוי והריסה בבי"ח

חיידקים עמידים + סיקורים

 • סיקור אקטיבי לאיתור נשאי חיידקים עמידים באוכלוסיות בסיכון.

זיהומים נרכשים וטיפול במגיפות

 • היערכות לטיפול במטופלים עם מחלות מדבקות בשגרה ומחלות מדבקות בחירום.
 • ייעוץ למטופלים בכל המחלקות בכלל וביחידה לטיפול נמרץ פגים בפרט.

מרפאה למחלות זיהומיות בילדים

 • מהקהילה, והמשך מעקב לאחר אשפוז בעת הצורך.

בריאות העובד

 • מעקב וניהול מקרים של חשיפת עובדים למחוללים זיהומיים (כגון:COVID-19) כולל חקירות אפידמיולוגיות מקיפות ופעולות נדרשות בהתאם לחשיפה לצוותים ולמטופלים. מתן חיסונים עונתיים (שפעת) או מיוחדים עפ"י דרישות.

תשתיות למניעת זיהומים –

 • הפצת פוסטרים מאירי עיניים במחלקות בנושא רחצת וחיטוי ידיים.
 • שלטים תלויים המסבירים למטופלים, למבקרים ולאנשי הצוות כיצד להתנהג על מנת להפחית את הסיכון של זיהום נרכש בבית החולים.
67%

מאושפזים בשנה

78%

ביקורים במיון

70%

ניתוחים בשנה

86%

ביקורים במכונים

62%

ביקורים במרפאות חוץ

הכישורים שלנו

אנחנו מאוד מקצועיים

_

בית החולים סנט וינסנט די פול – הצרפתי – יהיה מרכז רפואי מוביל בנצרת והסביבה במתן טיפול ושירות איכותי, מקצועי, בטיחותי, אנושי ונגיש.
בית החולים שלנו יוביל באקדמיה, הוראה ובמחקר בתחומי הרפואה השונים וידאג לגיוס והכשרת מיטב המטפלים והשירותים לתושבי נצרת והאזור.