_

יחידת איכות ובטיחות מטופל

בית החולים רואה בנושא האיכות ערך מרכזי בעשייה המקצועית על בסיסי גישת שיפור איכות מתמשך(Continuous Quality Improvement) המשלב בקרבו קביעת הנחיות מקצועיות וסטנדרטים מקצועיים, הובלה ועמידה בקדמת הטיפול הרפואי.

היחידה  תורמת לקידום האיכות על ידי טיפול פרואקטיבי ורטרוספקטיבי בסוגיות של איכות הטיפול הקיימות בביה"ח, והינה מובילה ומקדמת:

  • הטמעת תרבות ארגונית מקדמת איכות ובטיחות בכלל בית החולים.
  • קידום הנושא של המטופל במרכז העשייה כולל דגש על העצמת המטופל ומשפחתו ושיתופם בתהליך הטיפול.
  • שימת דגש על שביעות הרצון וחווית המטופל ומשפחתו.
  • שיפור איכות הטיפול הרפואי בבית החולים בהתאם לסטנדרטים המקובלים בארץ ובעולם (סטנדרטים של JCI).
  • עידוד לביצוע פעולות ותהליכים לשיפור איכות בבית החולים באמצעות הכשרות, הדרכות ופעילויות ניטור ובקרה.
  • ביצוע ניתורים ובקרות על פי בחירת נושאים חוצי ארגון.
  • בחירה והטמעה של מדדי איכות מתאימים לאוכלוסיית ביה"ח ובהתאם לסטנדרטים לאומיים ובין לאומיים מחייבים.
  • הובלת תכניות שיפור איכות רוחביות בתחומים מוגדרים מראש.
  • ליווי, תמיכה וסיוע בבחירת נושאים ובביצוע תהליכי שיפור איכות מחלקתיים.

יחידת האיכות ובטיחות מטופל כפופה ישירות למנהל בית החולים ועובדת בשיתוף מלא  עם יחידת מניעת זיהומים, יחידת ניהול סיכונים, ועדת בטיחות  ותחת מטריית משרד הבריאות.

_

גב' סאוסן ג'ידעון, MA

רכזת מדדים ואחראית איכות מעבדה

_

גב' איוויט עאסלה ,M.HA

אחראית איכות ובטיחות מטופל

 אחראית אקרדיטציה

הכישורים שלנו

אנחנו מאוד מקצועיים

_

בית החולים סנט וינסנט די פול – הצרפתי – יהיה מרכז רפואי מוביל בנצרת והסביבה במתן טיפול ושירות איכותי, מקצועי, בטיחותי, אנושי ונגיש.
בית החולים שלנו יוביל באקדמיה, הוראה ובמחקר בתחומי הרפואה השונים וידאג לגיוס והכשרת מיטב המטפלים והשירותים לתושבי נצרת והאזור.

יצירת קשר

טלפון :04-6509000

67%

מאושפזים בשנה

78%

ביקורים במיון

70%

ניתוחים בשנה

86%

ביקורים במכונים

62%

ביקורים במרפאות חוץ